SFS 2019:195 Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:175) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.