SFS 2019:196 Förordning om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.