SFS 2019:1284 Förordning om ändring i förordningen (2019:551) om statsbidrag för anställning av lärarassistenter
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.