SFS 2019:1285 Förordning om ändring i förordningen (2017:1040) om elberedskapsavgift, nätövervakningsavgift och elsäkerhetsavgift
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.