SFS 2019:1298 Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.