SFS 2019:201 Förordning om statligt stöd till lantbrukare som drabbats av torkan 2018
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.