SFS 2019:202 Förordning om statliga myndigheters lokalisering
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.