SFS 2019:378 Lag om ändring i lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.