SFS 2019:382 Vägtrafikdataförordning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.