SFS 2019:390 Förordning om ändring i förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.