SFS 2019:397 Förordning om ändring i militärtrafikförordningen (2009:212)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.