SFS 2019:408 Förordning om ändring i förordningen (2010:1008) om betaltjänster
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.