SFS 2019:409 Förordning om ändring i kustbevakningsförordningen (2019:83)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.