SFS 2019:420 Lag om ändring i marknadsföringslagen (2008:486)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.