SFS 2019:423 Lag om ändring i lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.