SFS 2019:490 Förordning om upphävande av förordningen (2018:1637) om fastställande av omräknade belopp för skatt på kemikalier i viss elektronik för år 2019
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.