SFS 2019:547 Lag om förbud mot användning av vissa uppgifter för att utreda brott
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.