SFS 2019:560 Förordning om ändring i förordningen (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.