SFS 2019:579 Förordning om ändring i förordningen (1996:271) om mål och ärenden i allmän domstol
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.