SFS 2019:615 Lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.