SFS 2019:617 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.