SFS 2019:671 Lag om ändring i lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.