SFS 2019:673 Förordning om ändring i förordningen (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.