SFS 2019:674 Förordning om ändring i förordningen (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.