SFS 2019:675 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2017:1028) om en försöksverksamhet med snabbare handläggning av brott, dels ändring i samma förordning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.