SFS 2019:678 Förordning om ändring i förordningen (2006:817) om växtskydd m.m.
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.