SFS 2019:680 Förordning om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2020
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.