SFS 2019:681 Förordning om fastställande av omräknat belopp för energiskatt på elektrisk kraft för år 2020
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.