SFS 2019:682 Förordning om fastställande av omräknat belopp för naturgrusskatt för år 2020
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.