SFS 2019:683 Förordning om fastställande av omräknat belopp för avfallsskatt för år 2020
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.