SFS 2019:685 Förordning om fastställande av omräknade belopp för flygskatt för år 2020
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.