SFS 2019:689 Förordning om ändring i förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.