SFS 2019:794 Förordning om ändring i förordningen (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.