SFS 2019:797 Förordning om ändring i förordningen (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.