SFS 2019:803 Förordning om ändring i förordningen (2011:1553) om tillämpning av EU-förordning och avtal om administrativt samarbete och bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.