SFS 2019:823 Förordning om ändring i förordningen (2016:742) med instruktion för Energimarknadsinspektionen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.