SFS 2020:34 Lag om ändring i lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.