SFS 2020:43 Förordning om ändring i förordningen (2016:709) om statsbidrag för fortbildning av lärare när det gäller svenska som andraspråk och kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.