SFS 2020:130 Förordning om ändring i förordningen (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.