SFS 2020:131 Förordning om ändring i förordningen (2009:1174) med instruktion för Försäkringskassan
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.