SFS 2020:132 Förordning om ändring i förordningen (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.