SFS 2020:135 Förordning om ändring i förordningen (2007:909) med instruktion för Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.