SFS 2020:140 Förordning om ändring i patientsäkerhetsförordningen (2010:1369)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.