SFS 2020:148 Lag om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.