SFS 2020:149 Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.