SFS 2018:1877 Förordning om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.