SFS 2018:1879 Förordning med instruktion för Etikprövningsmyndigheten
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.