SFS 2018:1903 Lag om ändring i regeringsformen
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.