SFS 2018:1921 Lag om ändring i radio- och tv-lagen (2010:696)
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.