SFS 2019:8 Förordning om ändring i förordningen (2015:215) om statsbidrag för lågstadiet i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.